,,Modlitwa jest zawsze właściwą odpowiedzią, nawet jeśli nie zawsze jest odpowiedzią pełną."
Przedstawiam zebrane myśli o modlitwie. Modlitwa jest sztuką, której uczymy się całe życie.

1. Modlitwa to przyjacielskie spotkanie z Bogiem, częste chwile sam na sam z Tym, o którym wiemy, że nas kocha.

2. Modlitwa to prawdziwy dialog miłości, który doprowadza do tego, że człowiek zostaje całkowicie owładnięty przez Chrystusa, będzie wrażliwy na wszelkie poruszenia Ducha Świętego i z dziecięcą ufnością zawierzy się sercu Boga Ojca.

3. Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra. Modlitwa jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli.

4. Modlitwa jest jak oddech: oddychamy by żyć, modlimy się by żyć. Modlić się znaczy oddychać. Stąd rodzi się pytanie: Dlaczego trzeba się modlić? Głupie pytanie. Dlaczego trzeba oddychać? Bo inaczej się umrze. Zaniechanie modlitwy oznacza śmierć duchową.

5. W modlitwie wierny Bóg zawsze pierwszy wychodzi z miłością do człowieka; zwrócenie się człowieka do Boga jest zawsze odpowiedzią.

6. Modlitwa nie jest kwestią wyboru, jest koniecznością. To sprawa życia albo śmierci. Dla wielu ludzi modlitwa nie jest radością, darem, ale przykrym obowiązkiem. Modlitwa to wielki przywilej i radość dla człowieka.

7. Konieczność modlitwy wypływa z naszej ludzkiej kondycji bycia stworzonym. Jesteśmy stworzeniami, które wszystko zawdzięczają swemu Stwórcy, któremu z miłości winniśmy wyrażać: uwielbienie, dziękczynienie, prośbę, przeproszenie.

8. Do modlitwy zachęca nas przykład Jezusa: najwięcej czasu poświęcał modlitwie osobistej, wewnętrznej, cichej. Dla Niego modlitwa była najważniejszym czasem dnia! Jezus nie wyobrażał sobie życia bez relacji z Ojcem! Znajdował czas wczesnym ranem (Mk 1, 35), późnym wieczorem (Mt 14, 22-23), w nocy (Łk 6, 12), podczas najintensywniejszej pracy (Łk 5, 15-16). Jezus modlił się; w czasie chrztu, przed powołaniem apostołów, na Górze Tabor, w Ogrójcu, na Krzyżu. Jeżeli Chrystus poświęcał tyle czasu na modlitwę to ileż bardziej my musimy się modlić.

9. Żyjemy pośród naszych bliskich, którzy znajdują się w różnych potrzebach. Żyjemy w świecie nękanym przez zło. Modlitwa jest darem miłości dla świata, dla Kościoła, dla potrzebujących. Gdyby ludzie przestali się za siebie modlić, świat przestałby istnieć! Modlitwa podtrzymuje świat w istnieniu!

10. Rodzaje modlitwy:
a) modlitwa serca u małego dziecka – wyrażanie dziecięcych pragnień,
b) modlitwa ułożonymi modlitwami – Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele Boży,
c) pacierz ranny i wieczorny – rozmawiaj z Bogiem jak z Ojcem (miej stały czas 15 minut i miejsce, które pozwala ci być sam na sam z Bogiem),
d) ćwiczenie się życia w obecności Boga – „Bóg cię widzi”, ofiaruj Bogu wszystko co cię codziennie spotyka, by się Jemu podobać,
e) niedzielna Msza św. z Komunią św. – dąż do tego, by nigdy nie było mszy św. w twoim życiu bez przyjęcia Komunii św.,
f) nauka w ciągu dnia aktów strzelistych – „Jezu ufam Tobie”, „Panie kocham Cię”, „Pan jest Pasterzem moim”, „Wszystko mogę w tym który mnie umacnia”, „Ja jestem z tobą”,
g) rachunek sumienia wieczorem - zdaj sprawę Bogu z minionego dnia,
h) modlitwa różańcowa, koronka do Bożego miłosierdzia,
i) codzienne rozmyślanie – medytacja Bożego słowa zamieniona w modlitwę,
j) lektura książkę o tematyce duchowej – pogłębiaj wiedzę o Bogu i poznawaj prawdy Boże,
k) modlitwa serca – kontemplacja, czyli przebywanie z Jezusem: patrz na Niego, słuchaj, smakuj Jego obecności, wzbudzaj pragnienia większej bliskości, miłosnej relacji z Bogiem,
l) adoracja Najświętszego Sakramentu – w ciszy trwaj przed Bogiem, przyjmując Jego miłość.
Darmowe strony internetowe dla każdego